"Wij praten als familie echt mee. Ik werd door Dorry in een cursus voor medewerkers betrokken. Nu is er begrip van beide kanten!"

meneer Blom, mantelzorger

Activeren en zin geven

-


Dit gaat verder dan ‘wat u zelf kunt, mag u zelf blijven doen’. Zorgorganisaties kiezen deze insteek vaak om mensen zo zelfstandig mogelijk te houden, en niet teveel over te nemen. Activeren gaat verder.. en is leuker! Waar wordt iemand blij van, wat zou hij/zij dolgraag willen doen of meemaken? Hoe help/houd je een cliënt in zijn kracht? En hoe betrek je daar familie en vrienden bij die kunnen ondersteunen? Zonder ‘overbelasting’.

Dit proces kan middels training en/of een project aangejaagd worden. Werkvormen daarin kunnen zijn:

  • Groepsgesprekken met ‘lotgenoten’ zoals bij “Samen praten over ouder worden” een methode die ik met en voor ouderen heb ontwikkeld bij Netwerk 100. Zelfstandig wonende ouderen gingen in 11 gemeenten met elkaar in gesprek over de ervaring met het ouder worden. Ze leerden van elkaar, gaven elkaar nieuwe inzichten en tips. Deelnemers leerden ook over zichzelf: wat hen eigenlijk goed af gaat en waar ze verandering in willen brengen.
  • Afdelings-/huiskamergesprekken met bewoners/familie in een verpleeghuis of woonvorm. Hoe gaat het nu? Wat zou je willen om je fijner te voelen of om je dag meer zin te geven? Hoe kun je daar samen vorm aan geven? Is er ruimte en begrip voor elkaars wensen? Hoe kunnen het zorgteam en de organisatie daarop inspelen?

(Multidisciplinaire) teamsamenwerking

-


Verken elkaars rollen, bepaal gezamenlijke doelen, maak gebruik van elkaars kwaliteiten en blijf met elkaar in gesprek. Op professionele maar ook mensgerichte wijze. Waarom alleen maar persoonsgericht werken met de klant? Ook collega’s worden graag gezien in hun specifieke eigenheid!

Training in bewustwording (hoe vul ik mijn rol in? Wat is mijn intentie en wat is het effect van mijn gedrag?), feedbacktraining, oefening met casuïstiek, rollenspelen en andere communicatie-aspecten. Zoveel als mogelijk trainen we met eigen situaties. Afwisselende werkvormen waarin veel interactie en ervaringsleren aan de orde komen. Theorie en verdieping in specifieke situaties (ziektebeelden, kwaliteitseisen, benaderingswijzen) worden op maat toegevoegd. Eigen deskundigheid van teamleden wordt waar mogelijk benut. Teamleden weten vaak niet goed welke kennis en deskundigheid een bepaalde medewerker in huis heeft. En wat je samen kunt bereiken als je van elkaars kennis gebruik maakt. Daar gaan we verandering in brengen.

Anders kijken, meer zien!

-


Deze methode een positieve benadering van (probleem)gedrag heb ik met collega’s van zorggroep Maas & Waal ontwikkeld. Teamleden leren om anders te kijken naar eigen gedrag en het effect ervan op anderen. Hoe zit iemand erbij? Ga ik eraan voorbij, door doelgericht naar de volgende kamer te lopen? Of sta ik stil… en wat doe ik dan? Welke activiteit wil iemand zelf ondernemen? Moedig ik dat aan of probeer ik eigen initiatief te voorkomen uit angst dat iets mis gaat? Hoe werken we samen? Benutten we elkaars kwaliteiten? Voelt familie zich welkom en uitgenodigd om bij te dragen aan het welzijn van de patiënt/bewoner?

Vanuit casuïstiek gaan we oefenen om gewenste verbeteringen op te pakken. Klein beginnen – en meestal ook snel resultaat boeken – waardoor het overzichtelijk, concreet en veilig blijft. Gaandeweg verbreden we de andere kijk naar werkprocessen en kan de lerende houding zich uitbreiden en ontstaat het plezier in:

  • anders kijken, meer zien,
  • anders kijken, anders werken,
  • terugblikken en vooruitkijken,
  • kansen en kwaliteiten blijvend benutten.