"Dankzij Dorry zijn we ons meer bewust van gedrag, en het effect op cliënten"

Ryanne, verpleegkundige

Mijn werk

Voor wie en wat bied ik ondersteuning?


Ervaar je met je zorg/behandelteam moeite om ècht persoonsgericht te werken? Niet gek. Werkdruk, probleemgedrag, oude patronen, kwaliteitseisen …. Er zijn veel redenen om terug te grijpen op oude werkwijzen. Ik kom graag ondersteunen met coaching, training en advies inzake:

  • Moderne dementiezorg: omgaan met een veranderd brein.
  • Probleemgedrag: een andere kijk, een andere benadering.
  • Persoonsgerichte zorg: eerst de mens, dan de diagnose.
  • Activeren van ouderen: de kunst van het verleiden.
  • Plezierig en effectief samenwerken in je team.
  • Samenwerken met familie/mantelzorgers.