"Opschudden en daarna samen een nieuwe orde creëren. Werken met Dorry is soms spannend maar brengt ons verder."

Mabel, arts

Werkwijze

1

Scan


Ik kijk en beleef mee vanuit verschillende perspectieven en geef terug wat mensen ervaren. Wat roept de omgeving op? Welk gedrag ontlokt een actieve houding bij de doelgroep? Voelt men zich uitgenodigd en gesteund om zichzelf te laten zien? Welke groeps- en werkprocessen zijn helpend en welke juist niet? Waar zitten kwaliteiten die meer benut kunnen worden?

2

Rapportage en presentatie/gesprek


Je krijgt een algemeen beeld en een analyse, geïllustreerd met persoonlijke belevingen van cliënten/patiënten en familie, medewerkers/vrijwilligers en andere belangrijke partijen. We bespreken ‘punten’ in het beeld die je kunt versterken of verzachten. Andere kijk op zorg geeft aan hoe je hieraan zou kunnen werken en of ik daarbij kan helpen.

Was de scan leuk maar voldoende? Dan is dat een prima constatering en nemen we afscheid.

Geeft de rapportage aanleiding tot een opdracht? Dan help ik graag verder! We maken samen een plan waarbij jij met jouw team zoveel mogelijk in the lead blijft. Ik kan op onderdelen (even) een grote rol spelen, maar de meeste kracht komt uit eigen medewerkers en cliënten.

3

Uitvoering


De manier waarop we te werk gaan hangt af van jouw situatie. Misschien is nader onderzoek nodig, misschien kleinschalige trainingen, videocoaching (on the job) of we starten een project. Uiteraard zijn de persoonsgerichte aanpak en samenwerking belangrijk maar ook zorginhoudelijke/kwaliteitsgerelateerde onderwerpen passen hier. Het liefst kijken we naar inhoud en proces tegelijk. Ik werk graag volgens de methode van actieleren: “al doende leren, al lerende doen” en in trainingen maak ik graag gebruik van ervaringsdeskundigen. Laat de doelgroep aan het woord, of kruip in de huid van….

4

Evaluatie


Een beweging als persoonsgerichte zorg krijg je niet 123 in gang. Stap voor stap werken is realistisch en houd het behapbaar. We evalueren regelmatig of het traject naar wens verloopt en of de ondersteuning nog juist is. Na elke fase kan het vervolgplan bijgesteld worden (en dus ook mijn inzet). Evalueren is van wezenlijk belang voor een lerende organisatie. Samen kijken of het naar wens gaat. Wat kan beter en wat moet minder? Zo kom je verder in je zelfsturing en dus een stap dichterbij een blijvende mensgerichte aanpak.